Utrapienia młodych Teurgów i Psioników

Jak wiadomo moc ma swoje konsekwencje, nie inaczej jest w GSach. Zarówno psionicy, jak i teurgowie są narażeni na negatywny wpływ lekkomyślności, choć przyjmuje to odmienną formę.

Teurgowie cierpią z powodu Pychy. Jest to coś co można nazwać “podświadomym samobiczowaniem się postaci”. Postać z wysokim poziomem tego współczynnika nie musi być wcale być butna i dumna w życiu codziennym, oznacza natomiast, że dopuściła się ona grzechów np. zaniedbania i cierpi teraz wewnętrznie z tego powodu.

Istnieją konkretne czyny (grzeszne), które powodują rzut na określone cechy. Jeśli rzut się powiedzie Teurg ma świadomość swojego czynu – gracz odgrywa wyrzuty sumienia, co ważne również potrzebę aktywnej pokuty lub zadośćuczynienia. Pycha nie wzrasta.
W przypadku porażki Pycha wzrasta, a Teurg nie przyjmuje do świadomości swojego czynu lub racjonalizuje go sobie. Wyrzuty sumienia związane z głęboką wiarą nadal istnieją, ale zakorzeniają się w podświadomości wywołując przykre dla kapłana wydarzenia.

Lista czynów grzesznych jest zależna od obrządku. Co ważne nawet jeśli kapłan zmieniłby obrządek (co samo w sobie buduje Pychę), nie pozbyłby się starego kodeksu moralnego w którym wyrósł. Do tego potrzebna jest całkowita reorganizacja światopoglądu, taka jak utrata całej wiary i budowanie jej mozolnie od nowa.

Tabu Białego Duchowieństwa

Psionicy bazują na swoim Ego, a nie Wierze, co powoduje, że ich nemezis przybiera inną formę. Podczas gdy silne Ego samo w sobie nie jest cechą negatywną, odpowiednik teurgicznej Pychy – Cień można zdefiniować jako Atawistyczne Ego. Postać z wysokim poziomem tego współczynnika doznaje rozdwojenia jaźni, Cień staje się odrębnym bytem w jej głowie i walczy o kontrolę nad świadomością.

Podczas gdy doktryny kościelne w prosty sposób definiują co wolno a co nie będąc teurgiem, psionicy nie mają takiego drogowskazu i kierują się tym czego nauczyli się w młodości o funkcjonowaniu w społeczeństwie. Postępowanie niezgodnie z przyjętymi w jego środowisku normami powoduje zasilanie tej części Ja psionika, która stawia siebie ponad wszystkimi innymi. W przypadku szlachetnie urodzonych takim wyznacznikiem może być kodeks honorowy, tradycje rodzinne, cnoty szlacheckie. Dla Gildian np. etyka zawodowa i społeczna.

Podobnie jak dla Teurgów istnieją konkretne czyny, które powodują rzut na określone cechy. Jeśli rzut się powiedzie Psionik ma świadomość swojego czynu – gracz odgrywa wyrzuty sumienia i potrzebę zadośćuczynienia. Cień nie wzrasta.
W przypadku porażki Cień się zwiększa, a Psionik nie przyjmuje do świadomości swojego czynu lub racjonalizuje go sobie. Tym samym zasila atawistyczną część siebie, która zyskuje coraz więcej dostępu do mocy.

Tabu psioniczne – szlachcic Hazat

Utrapienia młodych Teurgów i Psioników

Mrok Między Gwiazdami Fenris_s