Trzy siły

W Gasnących Słońcach występują trzy główne siły – Szlachta, Kościół i Liga Handlowa. Do tego można dołożyć Cesarstwo starające się to wszystko utrzymać w chwiejnej równowadze. Prawo cesarskie nakłada się na kodeksy poszczególnych frakcji i pełni rolę zwierzchnią i regulującą. Wrzucę tutaj kilka informacji, które mam nadzieję rozjaśnią aktualne status quo.

SZLACHTA

Dom Hawkwood – mimo, że cesarz pochodzi z tego domu nie są w pełni procesarscy, głównie z powodu dystansowania się Alexiusa. Dom neutralny względem Ligi i Kościoła.

Dom Decados – Teoretyczny przegrany w wojnach o tron, de facto zwiększył swoją pozycję. Neutralni względem Ligi, nie najlepsze kontakty z Kościołem.

Dom Hazat – szlachetnie urodzeni z tego rodu najlepiej czują się we własnym towarzystwie. Dom bardzo pro-militarny. Polityczne względy wymuszają kontakty z Ligą (wyposażenie wojska) i Kościołem (starania o krucjatę przeciwko Kurganom).

Dom Li Halan – dom dopiero relatywnie niedawno nawrócony – teraz wierny obrońca Kościoła. Bardzo dobre kontakty z Kościołem (duży wpływ na Patriarchę), kiepskie z Ligą.

Dom Al Malik – dom bardzo dobrze osadzony ekonomicznie z unikalną kulturą, mało rozumianą przez innych. Bardzo dobre historycznie kontakty z Ligą, kiepskie z Kościołem. Na terenie Al Malików działa wielu inkwizytorów próbujących co rusz znaleźć powody do procesów.

WSPÓLNE PRAWA/OBOWIĄZKI SZLACHTY W ŚWIETLE CESARSKIM

1) Swoboda poruszania się (podróże międzygwiezdne wymagają kluczy Ligi)
2) Swoboda posiadania technologii (w tym statków gwiezdnych), nie licząc technologii zakazanej
3) Prawo do posiadania majątku
4) Prawo do nadania (funkcji, ziemi)
5) Prawo do herbu
6) Król nie może wydawać nowych praw bez zgody przedstawicieli szlachty
7) Cesarz nie może wydawać nowych praw bez zgody przedstawicieli domów szlacheckich
8) Nietykalność osobista i majątkowa, prawo do procesu w sądzie szlacheckim
9) Prawo do odwołania się od wyroku domu szlacheckiego do sądu cesarskiego
10) Sądy szlacheckie nie mają władzy nad członkami Ligi i Kościoła (oprócz ciężkich zbrodni), ale mogą przekazać oskarżenie do odpowiedniej instancji.
11) Prawo do wyboru obrządku religijnego (z obowiązujących możliwości dostępnych u Kościele Wszechświatowym)
12) Obowiązek wspierania Cesarstwa (wszystkie domy złożyły przysięgę lojalności)
13) Zakaz wspierania antynomii
14) Zakaz działania na szkodę Cesarstwa
15) Obowiązek podatkowy względem Cesarstwa
16) Prawo do opodatkowania działalności Ligi na terenach domów szlacheckich

KOŚCIÓŁ

Mimo wielu różnic obrządkowych i nierzadko brutalnych “walk o dusze” sekty należące do Kościoła Wszechświatowego i skupione pod władzą Patriarchy stanowią zewnętrznie znacznie bardziej spójną grupę niż domy szlacheckie.

Kościół jako instytucja ma dobre kontakty z Cesarstwem, ponieważ rola Patriarchy została przywrócona właśnie za rządów Alexiusa. Należy również wspomnieć, że lwia część szlachty należy do Kościoła jako wierni (mniej lub bardziej żarliwie) i podpisuje się pod ideałami przez niego krzewionymi. Oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku poważnego konfliktu interesów na wysokim poziomie sentymenty i ideały obu stron idą na bok.

Ortodoksja Urth (obie) – umiarkowanie złe kontakty z Ligą, wysoka pozycja pośród szlachty (utrzymują status quo wśród poddanych, podkreślają pozycję szlachty), ekstremalnie silnie związki z domem Li Halan.

Wojenne Bractwo – umiarkowanie złe kontakty z Ligą, wśród szlachty czasami postrzegani jako konkurencja i próba militarnego uniezależnienia się Kościoła.

Zakon Eskatoniczny – traktowany podejrzliwie, nierozumiany przez większość szlachty, choć tolerowany. Tylko część ich doktryn znajduje uznanie w Kościele, choć te uznane są dość doniosłe – jak chociażby istnienie potęg empireum – wiedza zdecydowanie nie będąca powszechną, ale wykorzystywana z powodzeniem przez Teurgów wszystkich sekt. Neutralne stosunki z Ligą.

Avestianie – najbardziej nieprzewidywalni i fanatyczni ze wszystkich sekt. Kiepskie stosunki z większością szlachty, która tylko ze względu na strach przed Inkwizycją musi ich tolerować. Ekstremalnie złe stosunki z Ligą.

Sanktuarium Wieczności – zakon uzdrowicieli, który ze względu na wyznawane ideały ma dobre kontakty prawie z każdym. Poważany wśród szlachty i jako jedyna sekt (potajemnie bądź nie) traktowana poważnie przez Ligę.

Hezychaci – z potrzeby zaskakująco dobre kontakty z Ligą, ignorowani jako realna siła przez szlachtę.

WSPÓLNE PRAWA/OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI SEKT W ŚWIETLE CESARSKIM

1) Swoboda poruszania się (podróże międzygwiezdne wymagają kluczy Ligi)
2) Swoboda posiadania technologii (w tym statków gwiezdnych), nie licząc technologii zakazanej. Oczywiście większość sekt utrzymuje kontakt z technologią na minimalnym potrzebnym poziomie.
3) Prawo do posiadania majątku
4) Prawo Synodu Inkwizytorów do nadawania Pieczęci Inkwizytora
5) Inkwizytor odpowiada zawsze tylko przed sądem kościelnym
6) Prawo Inkwizycji do aktywnego poszukiwania antynomii i ukrócania jej działalności w trybie doraźnym
7) Obowiązek uzasadniania i poparcia dowodami wyroków Inkwizycji w przypadku Szlachty i Ligi
8) Nietykalność osobista i majątkowa, prawo do procesu w sądzie kościelnym
9) Brak prawa do odwołania się od wyroku sądu kościelnego do sądu cesarskiego
10) Sądy kościelne nie mają władzy nad członkami Ligi i Szlachty, ale mogą przekazać oskarżenie do odpowiedniej instancji.
11) Prawo do wyboru obrządku religijnego (z obowiązujących możliwości dostępnych u Kościele Wszechświatowym)
12) Obowiązek wspierania Cesarstwa
13) Prawo do cesarskiego wsparcia
14) Zakaz działania na szkodę Cesarstwa
15) Zwolnienie z podatków na rzecz Cesarstwa

LIGA KUPIECKA

W przypadku ligi obowiązuje tak naprawdę jedna wartość – pieniądz. W związku z tym większość Gildian ma ambiwalentny stosunek do Kościoła i Szlachty, sprowadzający się jedynie do stwierdzenia granic opłacalności określonych kontaktów. Wszystkie Gildie Ligi pozostawiają dowolność w prowadzeniu interesu, więc stosunki z innymi frakcjami mają zwykle charakter osobisty.

WSPÓLNE PRAWA/OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI LIGI W ŚWIETLE CESARSKIM

1) Swoboda poruszania się i prowadzenia działalności
2) Monopol obrotu kluczami gwiezdnymi
3) Prawo doraźnego osądzania i karania konfiskatą mienia dowolnych osób posiadających nielegalne klucze gwiezdne lub prowadzących nielegalny handel nimi
4) Prawa Gildianina jako pracownika określają przyjęte edykty cesarskie. Przedstawiciel Ligi ma prawne wsparcie w przypadku kłopotów z wierzycielami.
5) Swoboda posiadania dowolnej technologii
6) Prawo do posiadania majątku
7) Nietykalność osobista i majątkowa, prawo do procesu w sądzie ligi
8) Brak prawa do odwołania się od wyroku sądu ligi do sądu cesarskiego
9) Sądy ligi nie mają władzy nad członkami Kościoła i Szlachty, ale mogą przekazać oskarżenie do odpowiedniej instancji.
10) Prawo do wyboru obrządku religijnego (z obowiązujących możliwości dostępnych u Kościele Wszechświatowym)
11) Zakaz działania na szkodę Cesarstwa
12) Obowiązek odprowadzania podatków na rzecz Szlachty i Cesarstwa
13) Zakaz wspierania antynomii

Trzy siły

Mrok Między Gwiazdami Fenris_s