Tabu Białego Duchowieństwa

W większości przypadków tabu dla Białego Duchowieństwa określa doktryna Kościoła, jednak istnieją pewne charakterystyczne dla właśnie tego obrządku kwestie. Poniższe czyny obowiązują każdego kapłana.

1) Bunt przeciwko sekcie
2) Doświadczenie oficjalnej ekskomuniki
3) Gwałt
4) Kradzież
5) Zadanie śmierci nie w obronie własnej lub innych
6) Niepotrzebna przemoc
7) Narażenie się na działanie mocy okultystycznych obcych
8) Narażenie się na działanie złego artefaktu
9) Niechodzenie do spowiedzi przez ponad miesiąc
10) Odmowa przyjęcia sakramentu
11) Przyrzeczenie wendety
12) Wynalezienie/kontakt/korzystanie z zabronionej technologii
13) Świadczenie nieprawdy przeciwko bliźniemu
14) Pochopne osądzanie innych, zwłaszcza o antynomię
15) Brak reakcji na bluźnierstwo
16) Umyślny kontakt z antynomią nie poparty wyższą koniecznością/celem
17) Sugerowanie/myślenie, że moc płynie z Teurga, a nie od bóstwa

Czyny pozytywne, pozwalające zmniejszyć Pychę:

1) Bezinteresowne poświęcenie
2) Otrzymanie rozgrzeszenia
3) Nawrócenie innej osoby
4) Pielgrzymka
5) Kamień filozoficzny
6) Okruch duszy
7) Relikwia
8) Podjęcie się misji dla Kościoła
9) Poświęcenie Teurgii
10) Przywrócenie wiary temu, który ją utracił
11) Przyczynienie się do osłabienia demonów / mroku między gwiazdami

Tabu Białego Duchowieństwa

Mrok Między Gwiazdami Fenris_s