Szlachta w GS

Kiedy myśli się o domach szlacheckich obecnych w Gasnących Słońcach należy pamiętać, że stanowią one odtworzenie dawnych struktur szlacheckich, ale wywodzą się przede wszystkim z dawnych korporacji rządzących przez zaibatsu. Republikański charakter zdecydowanie wpływa na obraz szlachty, nie jest ona rdzennie wywodzącą się z czasów oszczepu i siekiery.

W kilku punktach postaram się omówić najważniejsze cechy wspólne wszystkich domów szlacheckich.

Rozwarstwienie stanu
Podobnie jak w dawnych czasach szlachta jest rozwarstwiona. Podobny czas odtwarzania tradycji szlacheckich wśród domów Imperium spowodował stosowanie bardzo podobnego systemu hierarchicznego:
Kawaler → Baronet → Baron → Hrabia → Markiz → Książę
(Hawkwoodowie nazywają to “dębem o sześciu gałęziach”)

Kawaler: syn = Kawaler, córka = Lady
Baronet: syn = Kawaler, córka = Lady
Baron: syn = Baronet, córka = Baronessa
Hrabia: spadkobierca = Wicehrabia/Wicehrabina, kolejni = Kawaler/Lady (pretendenci do stania się Baronami jeśli zwolni się miejsce)
Markiz: spadkobierca = Hrabia/Hrabina, kolejni = Kawaler/Lady (pretendenci do stania się Baronami / Hrabiami jeśli zwolni się miejsce)
Książę: spadkobierca = Wiceksiążę/Wiceksiężna, kolejni – pretendenci do najwyższych tytułów jakie są wolne

Nazwy konkretnych “rang” mogą być różne w zależności od domu szlacheckiego, ale ich idea jest dokładnie taka sama. Oznacza to ni mniej ni więcej, że szlachcic na jakichkolwiek ziemiach by się nie znalazł może wymagać należnego mu szacunku wynikającego z rangi. Oczywiście życie układa się różnie i należy pamiętać, że szacunek nie równa się w żaden sposób posłuchowi/władzy.

Warto wspomnieć, że mimo tradycyjnego podziału ról do którego się społecznie wraca, szlachetnie urodzona kobieta jest traktowana w świetle prawa na równi z mężczyzną. Baronowa może władać ziemiami, a jej synowie mogą je po niej dziedziczyć. Liczą się koligacje rodzinne, a nie płeć (historyczne podobieństwo – Królowa Wiktoria).

Elitarność
Zdecydowanie szlachta w czasach Gasnących Słońc nie jest tak elitarna jak chciałaby być. Przede wszystkim jest bardzo liczna (okolice Polski XVII wieku), co wpływa na realną władzę przeciętnego szlachcica. Dodatkowo posiada naturalnych (co ważne – uprawomocnionych) konkurentów w wyścigu po władzę – czyli Kościół i Gildię.

Zdecydowanie należy podkreślić również, że nie posiada już ziemiańskiego charakteru jako odtworzona ze struktur korporacyjnych. Oczywiście część szlachty jest osadzona na ziemi, ale równie wiele pełni funkcje miejskie, urzędnicze, handlowe, dyplomatyczne, wojskowe czy wreszcie związane z szeroko pojętą skalą międzyplanetarną.

Wpływy i siła szlachcica nie przekładają się już na ilość ziemi z prostego powodu, że gdyby podzielić dostępne planety pomiędzy wszystkich zainteresowanych powstałyby nieefektywne poletka ziemi na których można co najwyżej posadzić pietruszkę. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele planet przynajmniej w części pokrywają stosy mieszkalne, a uprawy mają charakter hydroponiczny – ziemiaństwo nie ma tam racji bytu. Istnieje natomiast wiele dziedzin w których szlachetnie urodzony, godny zaufania człowiek jest niezbędny.

Ważne jest, że wiele funkcji ma charakter nadania, a co za tym idzie są dziedziczone podobnie jak ziemie.

Nie należy do dobrego tonu deprecjonowanie czyjejś rangi szlacheckiej z powodu źródła uzyskiwanego dochodu, choć zawsze znajdzie się ktoś kto zechce nazwać innego “burolem ze wsi”, czy też “chuderlawym urzędasem”.

Historycznie można pomyśleć o Medyceuszach, fikcyjnie o Gurneyu Hallecku z Diuny jako przykładach szlachty nie-ziemiańskiej.

Pojęcie honoru
Temat rzeka, dość jednak wspomnieć, że istnieją pewne uniwersalne punkty w kodeksie honorowym każdego szlachcica. Cnoty szlacheckie są już bardziej przechodnie i zależne od domu.

Służba wojskowa
Prawnie każdy szlachcic jest winien swojemu seniorowi wsparcie militarne w razie potrzeby. Znacznie bardziej akceptowalne niż w przeszłości jest zwyczajnie finansowanie takiego wsparcia, zamiast osobistej asysty. W zależności od kultury obecność na polu bitwy waha się pomiędzy oczekiwaną powinnością, a bohaterską ekstrawagancją.

W przypadku domu Hazat, odmiennie niż u innych, hierarchia wojskowa jest ważniejsza niż hierarchia szlachecka na terenie objętym działaniami wojennymi.

Przegląd wojsk:
Hazat – wojsko liczne, zawodowe, o dość wysokiej jakości. Hierarchia wojskowa odrębna od szlacheckiej.

Li Halan – wojsko nieliczne, szlacheckie, o bardzo wysokiej jakości. Hierarchia wojskowa spójna ze szlachecką. Chłopi są używani, ale nie stanowią oficjalnie części sił zbrojnych.

Hawkwood – wojsko średnio liczne, szlacheckie/zawodowe, o średnio wysokiej jakości. Hierarchia wojskowa spójna ze szlachecką.

Al Malik – wojsko bardzo liczne, szlacheckie/chłopskie, o przeciętnej jakości. Sporo dobrych jednostek elitarnych. Hierarchia wojskowa spójna ze szlachecką.

Decados – wojsko najliczniejsze, szlacheckie/chłopskie, o małej jakości. Sporo dobrych jednostek elitarnych. Hierarchia wojskowa spójna ze szlachecką.

Herby
Wszystko po staremu, każdy szlachcic ma prawo do noszenia herbu. Zwykle jest to herb rodzinny, czasami indywidualny, nadany, nie podlegający dziedziczeniu.

Szlachta w GS

Mrok Między Gwiazdami Fenris_s