Los psionika

Odbiór społeczny nie jest pochlebny dla psioników. Prawa nie zrównują co prawda psioniki z antynomią (istnieją psionicy służący ludzkości), ale propaganda kościelna w mocny sposób to sugeruje korzystając z naturalnego strachu ludzi przed nieznanym.

Biorąc pod uwagę, że większość szlachetnie urodzonych należy do Kościoła, przyznawanie się do psionicznych umiejętności jest dość ryzykowne w tym środowisku. W przypadku kontaktów z Ligą jest lepiej, ale nadal większość osób będzie reagowała z rozsądną ostrożnością i obawą. Chłopi i mieszczaństwo będący pod najsilniejszym wpływem Kościoła zareagują zapewne bogobojnym lękiem, tudzież zorganizowaną akcją z użyciem cepów.

Inkwizycja nie śpi, a ma cesarskie prawo do poruszania się po wszystkich planetach, osądzanie i karanie antynomii w sposób doraźny. Co prawda w przypadku szlachty zobowiązana jest dostarczyć dowody, ale nie każdy Inkwizytor działa ściśle wedle litery prawa. Nierzadkie są przypadki, kiedy chęć wykazania się w zwalczaniu antynomii powoduje pochopne egzekucje.

Co więc może uczynić psionik, kiedy jego tajemnica wyjdzie na jaw?

1) Oddać się w ręce Kościoła. Unika wtedy przypadkowej egzekucji z rąk Inkwizycji, ale skazuje się na pranie mózgu i los Pokutnika.
2) Oddać się pod opiekę (przysięga wierności) wysoko postawionego szlachcica. W grę wchodzi opiekun przynajmniej o dwie rangi wyższy od psionika, aby uniknąć podobieństw do zwykłego stosunku senior-wasal. Oczywiście opiekun zwykle wiele traci na takim układzie i równie często stara się to sobie zrekompensować używając psionika do różnych celów zdając sobie sprawę z jego sytuacji bez wyjścia. Opiekun bierze jednak na siebie odpowiedzialność za czyny swoich sług.
3) Uciec na planetę Ligi Handlowej. Istnieje szansa, że znajdzie sobie tam pracę i zostanie wcielony do którejś z Gildii. Musi jednak szybko awansować, żeby być dla Ligi odpowiednio cennym by ryzykować dla niego konflikt z Inkwizycją.
4) Oddać się w ręce cesarskie. Oficjalnie Cesarz nie korzysta z usług psioników, ale wywiad chętnie przyjmie osoby o ciekawych umiejętnościach. Oczywiście nie należy liczyć, że Cesarskie Oko jest przytułkiem dla każdego możliwego psionika, niemniej jednak osoba zdecydowana do złożenia ślubów wierności cesarzowi (co samo w sobie stanowi zdradę domu szlacheckiego) może upatrywać w tym swoją szansę.
5) Przystąpić do Rycerzy Poszukujących. Wprawdzie nie oferuje to takiej bezpośredniej cesarskiej ochrony jak śluby wierności, jednak Inkwizycja jest zdecydowanie bardziej niechętna do infiltrowania i osądzania szlachty wybranej przez cesarza.
6) Run Wild :) Zawsze można sobie znaleźć jakiś przytulny sabat i pędzić pełne przygód życie antynomisty ;)

Los psionika

Mrok Między Gwiazdami Fenris_s