Kryształ Vau

Category:
other
Description:

Tajemniczy kryształ emanujący wewnętrznym blaskiem i lewitujący nad dłonią baronessy Alejandry Sanchez de Vera Cruz. Zachowuje się w taki sposób tylko dla swej prawowitej właścicielki, dla innych użytkowników jest obojętnym, statycznym przedmiotem. Zdaje się przemawiać do umysłu Alejandry i oferuje skrytą w nim, tajemniczą i wspaniałą wiedzę.
Kryszta  vau

Bio:

Kryształ Vau

Mrok Między Gwiazdami zbigi